Соціально-психологічна допомога

Психологічна реабілітація

Психологічна діагностика слухачів (групова та індивідуальна);
надання індивідуальних психологічних консультацій слухачам для вирішення психологічних проблем;
формування позитивної мотивації щодо соціальних настанов на життя, професію, працю;
навчання методам та прийомам саморегуляції, самовиховання, самонавчання;
проведення групової роботи, спрямованої на розвиток у слухачів центру комунікативних навичок, інтелектуальних та творчих здібностей, самопізнання, самосвідомості, подолання конфліктних та стресових ситуацій тощо.

Соціальна реабілітація

Соціальна діагностика потенційних вступників до центру (соціологічні спостереження; інтерв’ювання, анкетування; метод аналізу документів);
соціальна адаптація осіб з обмеженими фізичними можливостями до умов оточуючого середовища, побуту, навчання в центрі;
соціально-педагогічна корекція (зміна ставлення слухача до своїх вад, становища в сім’ї та суспільстві, формування мотивації до навчання та отримання робітничої професії, набуття та підтримання стереотипів безпечної поведінки, опанування навичками захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та позитивного сприйняття себе та оточуючих);
організація дозвілля слухачів центру (екскурсії, бібліотека, вечори відпочинку тощо).