Працевлаштування

Кінцевою метою реабілітації є працевлаштування. Сприяння працевлаштуванню є одним із головних напрямків роботи нашого Центру.
Центр активно взаємодіє службами зайнятості, управліннями соціального захисту населення, підприємствами, установами та організаціями з питань працевлаштування слухачів.
Про всіх слухачів центр інформує служби зайнятості про проходження професійної реабілітації та дату завершення курсу їх навчання щодо пошуку місця роботи для цих слухачів. Це дає можливість людині після отримання професії звернутися з питання працевлаштування у відповідну службу зайнятості.
Центр тісно співпрацює з підприємствами, які працевлаштовують людей з інвалідністю.
Роботодавці на виконання нормативу робочих місць для інвалідів (4% квота) замовляють в нашому Центрі фахівців робітничих професій на зазначені ними вакансії.
З метою реалізації напрямку діяльності Вінницького Центру реабілітації інвалідів “Поділля” з цього питання створено банк даних інвалідів, які бажають працювати та ведеться облік робочих місць, де можуть бути працевлаштовані інваліди.
В процесі навчання викладається навчальна дисципліна «Техніка пошуку роботи». Також проводяться соціально-психологічні тренінги щодо формування у слухачів професійної мотивації, вироблення навичок самопрезентації та оволодіння технікою пошуку роботи.