Перелік Документів

Перелік документів, які необхідні для зарахування

Якщо Ви маєте інвалідність

1. Індивідуальна програма реабілітації інваліда (дитини-інваліда) – отримується на МСЕК (ЛКК) у лікаря-реабілітолога, де вказано:
в п.4. Професійна реабілітація: слова «Може навчатися на «……….…………………..»
(зазначається обрана професія)
в п.15. Реабілітаційний потенціал – високий або середній;

2. Медична довідка форми 086 – У з висновком онколога, нарколога, дерматовенеролога та психіатра – звернутися потрібно в поліклініку за місцем проживання;

3. Висновок профконсультації – звернутися в районний центр зайнятості за місцем реєстрації;

4. Копії: паспорта, довідки мсек, ідентифікаційного коду, документа про освіту, пенсійного посвідчення;

5. Фото – 2 шт. (розміром 3х4);

6. Зазначені документи занести в районне (міське) управління праці та соціального захисту населення для оформлення НАПРАВЛЕННЯ в Центр.

Якщо Ви безробітний

За направленням служби зайнятості безробітні вчаться за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Крім того, у період професійного навчання служба зайнятості відповідно до чинного законодавства надає людям матеріальну допомогу по безробіттю, що була їм попередньо призначена, компенсує витрати на проїзд, забезпечує проживання у гуртожитках.

За кошти підприємств, організацій, установ

Центр може надавати платні освітні послуги на замовлення роботодавців.
Навчання проводитиметься за кошти роботодавця, на договірній основі за груповою та індивідуальною формами, відповідно до навчальних планів та програм, погоджених роботодавцем.

За власні кошти
Ви можете опанувати професію за власні кошти. Для цього Вам необхідно подати наступні документи:

  • медичну довідку форми 086-у;
  • копії документів: паспорт (1,2, ст.,реєстрація), ідентифікаційний код, документ про освіту;
  • 2 фото (розміром 3х4);

При вступі з Вами буде укладено Договір про професійну підготовку слухача, де буде визначена загальна вартість навчання, яка розбивається на щомісячні платежі.

Документи, що видаються

Після опанування професії слухачі центру отримують свідоцтво державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації.
Усі документи отримуються безкоштовно.